Financiële planning nodig?
Afspraak maken?

Financiële Planning

Het belang van een financiële Planning

Steeds meer mensen raken overtuigd van het belang van een goede Financiële Planning. Door alle financiële zaken op een rij te zetten van salaris en pensioen tot hypotheek en belastingen, krijgen ze een goed zicht op hun voorzieningen voor de toekomst. En wordt ook duidelijk waar ze eventueel actie moeten ondernemen om met meerdere scenario’s rekening te kunnen houden.

Inventariseren

Wij beginnen uw Financiële Planning met het inventariseren van alle financiële producten en diensten waar u gebruik van maakt. U moet denken aan vorderingen op de overheid, banken, verzekeraars en andere instellingen. Wij signaleren eventuele tekorten of overschotten en kijken we wat er in uw financiële situatie verandert bij speciale levensgebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensionering of overlijden.

Uitwerken

We maken een inschatting van de gevolgen voor uw inkomen en daarmee verbonden aspecten, zoals uw hypotheek, de aandelen in uw onderneming, uw pensioen- en lijfrentepolissen en de financiële situatie van uw nabestaanden. In een eindrapport adviseren wij u hoe u eventuele nadelige financiële gevolgen kunt beperken. Uw persoonlijke wensen en verwachtingen nemen wij in de uitwerking mee.

Advies

Het gesprek, de inventarisatie en de uitwerking, mondt uit in een advies ofwel de planning. Dit moet worden gezien als een basis voor de verdere planning. Het is gebruikelijk dat na verloop van tijd (meestal 2 jaar) het advies wordt getoetst aan de feiten van dat moment. Samen met u beoordelen wij dan of het noodzakelijk is het plan aan te passen

Ons kantoor is aangesloten bij de Federatie van Financiële Planners (FFP).